Schuldhulpbemiddeling
Indien u schulden heeft proberen wij te bemiddelen door met de schuldeisers een 100% betalingsregeling te treffen. Dit kan samen gaan met budgetbeheer of bewindvoering.

Is er sprake van een problematische schuldsituatie, is een 100% betalingsregeling financieel niet mogelijk of weigeren de schuldeisers mee te werken, dan treedt de wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking: De wet gemeentelijke schuldhulpverlening is sinds 9 februari 2012 van kracht. Deze wet bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor schuldhulpverlening.

Vaak eist de gemeente dat de financiële situatie stabiel moet zijn voordat een aanvraag voor schuldhulpverlening in behandeling wordt genomen. Passion for People kan hierbij een rol spelen in de rol van Budgetbeheerder of Bewindvoerder

© 2013-2024 - Passion for People