Bewindvoering

Beschermingsbewind beschermt mensen die door hun lichamelijke of geestelijke situatie problemen hebben met hun financiële administratie en/of het omgaan met geld. Sinds 1 januari 2014 kunnen door een wetwijziging ook verkwisting of het hebben van problematische schulden op zichzelf redenen voor beschermingsbewind zijn.

Het is bedoeld om (verdere) financiële problemen en/of misbruik van hen door anderen  te voorkomen. Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel die wordt uitgesproken door de kantonrechter. Zodra Passion for People als uw bewindvoerder is aangesteld, betekent dit dat u niet meer alleen over uw financiën kunt beslissen. U bent zelfs niet langer verantwoordelijk voor het financiële beheer, omdat de rechter u uw bevoegdheid heeft ontnomen en aan de bewindvoerder overgedragen. Als bewindvoerder legt Passion for People jaarlijks verantwoording af bij de kantonrechter.

© 2013-2024 - Passion for People