Voor Bedrijven

Bedrijven ondervinden op verschillende manieren last van financiële problemen:

Medewerkers met financiële problemen kosten geld en vormen een risico voor het bedrijf.
Debiteuren die niet betalen kosten geld ómdat ze niet betalen en om dat wél gerealiseerd te krijgen.

Wij kiezen voor samenwerking met werkgevers en bedrijven omdat onze ervaring is dat mensen met schulden zelf te lang wachten met het zoeken van hulp. Door bij de eerste signalen proactief te werk te gaan kan een snelle neerwaartse spiraal eerder tot stilstaan worden gebracht. Dit leidt voor alle betrokkenen het snelst en goedkoopst naar een oplossing.

Juist mensen met een signaleringsfunctie kunnen een cruciale rol spelen in het helpen voorkomen van verdere financiële problemen. Wij zijn er van overtuigd dat we gezamenlijk veel problemen voor kunnen zijn, dan wel dat we erger kunnen voorkomen, door actief en preventief samen te werken.

Passion for People helpt u de signalen te herkennen maar ook bij het oplossen van het financiële probleem van uw medewerker of uw debiteur.

informatie contact op via e-mail: info@passionforpeople.nl of bel met: 06-38751551

© 2013-2024 - Passion for People