Waar wij voor staan

Passion for People is een onderscheidend betrouwbare partner op het gebied van financiële zorgverlening. Betrouwbaar naar de cliënt, naar overheden en naar de diverse betrokken instanties. Deze doelstelling vertalen wij in de volgende standpunten: bereikbaarheid, communicatie en resultaat.

Bereikbaarheid: Wij zijn bereikbaar van 11:00 tot 14:00 uur. In deze uren zijn wij volledig beschikbaar voor u.

Communicatie: Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact, onze mondelinge en schriftelijke communicatie is direct maar duidelijk, verwachtingen worden gemanaged en er worden geen toezeggingen gedaan die niet worden waargemaakt.

Resultaat: Passion for People heeft voor zichzelf en haar cliënten een heldere doelstelling: Een schuldenvrije toekomst voor iedereen! Wij stemmen hierop onze strategie en beleid af en communiceren deze naar onze cliënten en relaties via onze periodieke nieuwsbrief.

© 2013-2024 - Passion for People